Karlsdals Gård
  info@karlsdalsgard.com 

JORDBRUK

Vi sår och skördar allt stråfoder, kraftfoder och halm åt våra hästar på gården! Vi vallskördar även åt andra och erbjuder försäljning av prima analyserat foder.

Gården består av 90 hektar bete, vall och spannmålsareal. Spannmålen som för dagen består av ärtor, korn och havre levereras till Lantmännen och kan så småningom ligga som ansvarsfullt närproducerad mat på din tallrik. En liten del havre sparas såklart till våra hästar.

Under vallskörden och efter skörd pressas cirka 3000 balar hö, ensilage och halm med gårdens maskiner. På egen areal är det 700 balar ensilage, 200 balar hö och 200 balar halm. Den mängden föder våra 35 hästar under nästan ett år!